A Szentek Szentje

A Szentek szentje többé nincs elzárva, Már én is bátran jöhetek. Szabadságomnak nagy volt az ára, De Jézus mindent fizetett.

Ref: Az új bor új tömlőbe ömlik most már, Új dal zsong a szívem minden húrján. Élek többé nem én, mert már bennem Krisztus él.

Újra szent vagyok és feddhetetlen, Jéz - zus mindent elvégzett helyettem. Nincs köztünk távolság, A menny a földdel összeért.

Home Next song