A Szentek Szentje

A Szentek szentje többé nincs elzárva,
Már én is bátran jöhetek.
Szabadságomnak nagy volt az ára,
De Jézus mindent fizetett.

Ref: Az új bor új tömlőbe ömlik most már,
Új dal zsong a szívem minden húrján.
Élek többé nem én, mert már bennem Krisztus él.

Újra szent vagyok és feddhetetlen,
Jéz - zus mindent elvégzett helyettem.
Nincs köztünk távolság,
A menny a földdel összeért.

Home


Next song