Isus Christos e Domnul

1.|: Isus Christos e Domnul! Aleluia! :| (x4)

2.|: El vindecă bolnavii! Aleluia! :| (x4)

3.|: El iartă păcătoşii! Aleluia! :| (x4)

4.|: Vom fi cu El în slavă! Aleluia! :| (x4)

5.Isus Hristos e Domnul! Aleluia! El vindecă bolnavii! Aleluia! El iartă păcătoşii! Aleluia! Vom fi cu el în slavă! Aleluia!

Home Next song