Din cerul de sus

1.Din cerul de sus, Isus ne-a adus La toţi, pace. Din greul păcat, prin cruce iertat Ne-a dat: PACE.

2.De-L am pe Isus în suflet adus Eu am pace. În luptă să fiu, de teamă nu ştiu Eu am: PACE.

3.Chiar de-mi eşti duşman, în vorbe şi-n plan Eu am: pace. În cursa ce-mi vrei și-n groapa cu lei Eu am: PACE.

4.Eu pacea ţi-o dau şi binele-ţi vreau Căci am: pace. Ca tine am fost, Christos m-a întors Şi am: PACE.

5.Curând voi pleca în patria mea Să am: pace |: Acum c-un sărut vă las un salut Vă spun: PACE :|

Home Next song