Răsună astăzi în toate țările

1.Răsună azi în toate țările: Cântările cerului; Răsună azi în toate țările: Cântările Sionului (Aleluia) x 5

2.Numele Domnului nostru e-nălțat în toate țările lumii, Numele Domnului nostru-i lăudat în toate țările lumii. (Aleluia) x5

3.Din toată lumea răscumpărați vom fi Și-n cer ne vom întâlni Și împreună Domnului vom cânta: ”Alelu-Aleluia!” (Aleluia) x5

Home Next song