Căci după cum ploaia și zăpada

1.Căci după cum ploaie şi zăpada Se pogoară din ceruri Şi nu se mai întorc înapoi, Ci udă pământul şi-l fac să rodească Şi să odrăslească, Pentru ca să dea Sămânţă semănătorului Şi pâine celui ce mănâncă,

Refren: Tot aşa şi Cuvântul Meu, Care iese din gura Mea, Nu se întoarce la Mine fără rod, Ci va face voia Mea Şi va-mplini planurile Mele.

Home Next song