Auziți, Isus trăiește

1.Auziţi, Isus trăieşte, Din morţi a înviat, Şi în glas de bucurie, Ai Lui, încep toţi a cânta: |: Hristos a înviat! :|

2.Trăieşte El, cel răstignit, Domnu sfânt al măririi, Cine la El vine-i iubit, Să-i cânte astăzi fericit: |: Hristos a înviat! :|

3.Trăieşte Cel ce ne-a-mpăcat, Cu Domnul cerului Veniţi că sânge a vărsat, Să cântăm spre mărirea Lui: |: Hristos a înviat! :|

4.Trăieşte Cel ce-a biruit, Şi boldul morţii-a frânt, Murind, cu Tatăl ne-a-mpăcat Şi har trimis-a pe pământ |: Hristos a înviat! :|

5.În curând cu sfinţii vom intra, În cerul minunat, Ce vom vedea? Ce va suna? Cu mii de coruri vom cânta |: Hristos a înviat! :|

Home Next song