Frați, surori de pretutindeni

1.Frați, surori, de pretutindeni Sus privires, sus. În curând nădejdea noastră Se ve împlini. Din înaltul cer cu stele, Unde Domnul S-a dus. Într-o zi, pe nori de slavă Iarăși va veni.

2.Noi eram comoară-ascunsă În acest ogor, Pentru care Prințul Vieții Aici jos veni. Nu eram nimic în lume, Azi suntem un popor, Plămădit prin jertfa-I sfântă, Care ne uni.

3.Ce frumoasă ești mireasă În veșmânt de in Cu podoabe nestemate De la Duhul Sfânt. Nu pe îngeri, ci pe tine Te-a ales Cel Divin Să Îi fii cunună-n ceruri Templu pe pământ.

4.Trâmbița-i gata să sune Pentru cei iubiți, Pentru sfinți ce dorm sub glie, Cât și pentru vii. Un semnal și într-o clipă Toți la cer sunt răpiți Într-un nor gigant de slavă Mii și mii de mii.

Home Next song