Zi de zi, clipită de clipită

1.Zi de zi, clipită de clipită, Eu primesc sfinte puteri de sus; Să înving mereu orice ispită Fiind condus de-al meu iubit Isus .

Refren: El, ce-ntrece orice bunătate, Îmi dă zilnic tot ce-are mai bun Sunt convins că Domnul ştie, toate Lui mă-nchin şi mă supun.

2.Zi de zi, El însuş mă-nsoţeşte, Paşii-mi poartă în chip minunat, Şi-astfel orice rău ce-asupra-mi vine Spre-al meu bine va fi preschimbat;

Refren: El, Cel ce este Atotputernic, Mă păzeşte cu sfânt braţul Său Mă-ncred în Cuvântul Său cel veşnic Şi-L urmez voios mereu.

3.Mă ajută-n orice încercare Să mă-ncred ferm în Cuvântul Tău, Ca să nu pierd dulcea mângâiere, Ce-o primesc mereu la sânul Tău.

Mă ajută ca orice durere, S-o primesc ca şi din mâna Ta, Ceas cu ceas purtat de-a Ta putere Pân-ajung în țara mea.

Home Next song