Dacă ne-adunăm în Domnul

1.Dacă ne-adunăm în Domnul,
Dacă-avem al Lui Duh Sfânt
Dacă inimile noastre
Una-n părtăşie sunt,
Dacă-avem a Lui iubire
Dacă-avem al Lui sfânt ţel,
|: Atunci, orişicând ne strângem este între noi şi El :|

2.Atunci, Tatăl ne ascultă
Tot ce-I cerem, fericit
Atunci Fiul ne-nsoţeşte
Prin cuvântul Lui sfinţit;
Atunci Duhul ne îndrumă
În tot lucrul Său deplin,
|: Şi-ntre noi se vede rodul, sfânt şi dulce şi divin :|

3.Dar când fără unitate
Şi iubire ne-adunăm,
Când nici dor, nici părtăşie
Nu avem şi nu căutăm,
Când trăim păcate-ascunse,
Când ni-i gândul mânios
|: Atunci în zadar ne strângem ne-adunăm fără Hristos :|

4.Dumnezeule ai milă,
Nu lăsa-ntre noi nicicând
Lipsa Ta şi nelucrarea
Duhului ceresc şi blând,
Nu lăsa-ntâlnirea noastră
Fără dragoste şi har,
|: Ca să nu ne fie lupta și-alergarea în zadar :|

Home


Next song