Privegheați și vă rugați

1.Privegheaţi şi vă rugaţi întruna, Domnul vine în curând El ia pe ai Săi cu Sine-n slavă, Care-n rugi stau aşteptând.

Refren: Roagă-te, fără-ncetare! Aşteptând pe Domnul tău, În curând El vine-n slavă, Să ne ia la tronul Său.

2.Privegheaţi şi vă rugaţi întruna, Ca cel rău e ne-adormit Îmbrăcaţi în haină a dreptăţii, Ce-n Isus am dobândit.

3.Privegheaţi şi vă rugaţi întruna, De păcat vă curăţiţi Vă-ntăriţi în al lui Isus sânge Şi la luptă iar porniţi.

4.Privegheaţi şi vă rugaţi întruna, Domnul vă va da răspuns, Ca în harul Lui mereu să creşteţi, Până veţi fi colo sus.

Home Next song