Astăzi fraților, să mergem

1.Astăzi fraţilor, să mergem,
Într-un suflet şi-ntr-un gând,
Să-nălţăm o rugăciune
La Isus îngenunchind!

Să cântăm un imn de slavă
Bunului Mântuitor,
Ce pe inimile noastre
Varsă foc izbăvitor!

2.Vlaga vieţii noastre toată,
Domnului am închinat
În oştirea Lui divină,
Credincioşi ne-am înrolat;

Să-I jurăm cu dor credinţă
Am jurat şi ne-am supus,
De vom şovăi vreodată,
Să ne sprijini Tu, Isus!

3.În iubire toţi să creştem,
Precum şi El ne-a iubit,
La cei doisprezece-apostoli,
Să gândim necontenit;

Să iubim până la jertfă,
Fără al răsplăţii gând
Căci aşa-a iubit şi Domnul,
Când murea pe cruce - blând.

4.O, Isuse, ne uneşte
Inimile la un loc,
Şi primeşte-le pe toate,
Le-am călit în sfântul foc;

Bisericii Tale scumpe
Dă-i bogatele-Ţi comori...
Duhul Tău, cel bun împarte-L
La umilii slujitori.

Home


Next song