Întregul soare joacă-n stopi de rouă

1.Întregul soare joacă-n Stropi de rouă Şi Tu în inimi poţi să locuieşti E o minune ce e veşnic nouă Mărimea Ta ce ştii s-o mărgineşti.

Refren: Mi-e gata inima să cânte Ţie, Al lumilor Poet slăvit! Poema Ta este o armonie Şi-n slava lor eşti oglindit.

2.Pe cer ai scris cu slove arzătoare Mărirea Ta ascunsă-n nesfârşit Deşi nu pier, sunt totuşi trecătoare, Dar glasul Tău rămâne-n veci iubit.

Refren: Mi-e gata inima să cânte Ţie, Al lumilor Poet slăvit! Poema Ta este o armonie Şi-n slava lor eşti oglindit.

3.Fulgerător, lumina se abate Din cer în cer, găsindu-şi calea sa Dar planul vecilor de-a-drept străbate Un duh mânat de însăşi Raza Ta.

Refren: Mi-e gata inima să cânte Ţie, Al lumilor Poet slăvit! Poema Ta este o armonie Şi-n slava lor eşti oglindit.

4.Se mişcă tot cum nu se poate spune Uimit ascult şi cu nesaţ privesc; Dar lângă Tine îmi găsesc o lume Ce-mi satisface noul simţ ceresc.

Refren: Mi-e gata inima să cânte Ţie, Al lumilor Poet slăvit! Poema Ta este o armonie Şi-n slava lor eşti oglindit.

5.Atâtea legi, nespus de felurite, Urzesc mereu veşminte de-ntâmplări; Dar Tu Te-mbraci cu haine neurzite Şi doar pe noi cu veşnice schimbări.

Refren: Mi-e gata inima să cânte Ţie, Al lumilor Poet slăvit! Poema Ta este o armonie Şi-n slava lor eşti oglindit.

6.Te-ai îmbrăcat în omeneasca fire Şi-ai ispăşit călcările de legi M-a biruit Isuse-a Ta iubire! Acuma poţi cu orice să mă legi.

Refren: Legată inima de-aşa iubire, În faţa Ta mă simt prea mic, Dar pot să cânt dumnezeiasca-Ţi Fire; Că Tu eşti totul, eu nimic.

7.În veacurile cele viitoare Când tot ce-i rău pe veci va fi apus, În jurul Tău, nemărginite Soare, Vom fi atraşi din ce în ce mai sus.

Refren: Mi-e gata inima să cânte Ţie, Al lumilor Poet slăvit! Poema Ta este o armonie Şi-n slava lor eşti oglindit.

Home Next song