Laudă să izvorească

1.Laudă să izvorască Din fiinţa mea mereu Pentru Tine, pentru Tine, Dulce Dumnezeul meu.

Refren: Laudă, laudă, laudă,|: Ţie-Ţi cânt neîncetat :| Ţie, Creatorul lumii, Tatăl meu cel minunat.

2.Lauda să mi se-aprindă Pe al inimii altar Pentru Tine, pentru Tine Nesecat izvor de har.

3.Laudă să cânte-ntruna Gura mea înflăcărat Pentru Tine, pentru Tine, Cel ce m-ai răscumpărat.

4.Lauda să se înalţe Din tot ce trăiesc şi sunt Pentru Tine, pentru Tine, Dumnezeul meu preasfânt.

5.Laudă mereu mai nouă Fie viaţa mea deplin, Pentru Tine, pentru Tine Veşnic Dumnezeu! Amin!

Home Next song