Slavă, slavă, îți cântăm

1.Slavă, slavă, Îţi cântăm Isus necontenit Slavă, slavă, Tu ne eşti Mântuitor iubit.

Jertfa Ta e preţul mare, pentru noi răscumpărare, Din a morţii închisoare, slavă-n veci, Isus Nimeni nu ne înţelege în a noastră făr’delege Şi nu-i om să ne dezlege, decât Tu, Isus.

2.Slavă, slavă, pentru harul Tău cel nesecat, Slavă, slavă, că-l reverşi spre noi tot mai bogat.

Harul Tău ne priveghează, viaţa ne-o îndestulează, Şi în Tine ne-o păstrează, slavă-n veci, Isus Nimeni nu ne dă lumină în a lumii neagră tină, Să păşim pe calea lină, decât Tu, Isus.

3.Slavă, slavă, pentru vecii cei frumoşi ce vin Slavă, slavă, Ţie ne-nchinăm! Amin! Amin!

Lucruri nemaiauzite, stări cereşti prea fericite, Sunt de Tine pregătite, Slavă-n veci, Isus|: Nimeni :| nu e-n stare, să ne ducă-n lumi de soare Şi-n eterna sărbătoare, decât Tu, Isus!

Home Next song