Preaiubitul meu e Unul

1.Preaiubitul meu e Unul, Fără seamăn pe pământ |: Glasul Lui e armonie, Farmec e a Lui cuvânt :|

2.Orice drum pe unde trece, De miresme-alese-i plin |: Câmpu-i mai frumos pe-acolo, Cerul este mai senin :|

3.Dulcea Lui înfăţişare, Este-ntreagă-un farmec sfânt |: Mii de primăveri vin parcă Toate-odată pe pământ :|

4.Preaiubitul meu e Isus Nimenea asemeni nu-i |: Cât aţi da de L-aţi cunoaște Ca să fiţi şi voi ai Lui :|

Home Next song