Cât de bogat și minunat

1. Cât de bogat și minunat Este acest Cuvânt, Domnul iubirea Sa nea dat Prin noul Legământ.

Refr.
Să fiți supuși în dragoste, În pace să trăiți! Cu adevărat iubiți-vă, De rău să vă feriți!

2. Să nu trăiți în dezbinări Nici în vorbiri de rău, Nu întristați pe Duhul Sfânt, Voi sunteți rodul Său!

3. „Să nu apună soarele Peste mânia ta!“ Nu stăviliți izvoarele ce curg Din Golgota!

4. Pe cel căzut săl ridicați Cu dragoste și har Șin bunătatea lui Hristos Săl duceți la Calvar!

5. Pe nori de slavă vor zbura Cu Mirele iubit Cei ce pe Domnul și pe frați, La fel au prețuit!

Home


Next song