Acest nou legământ

1. Acest nou legământ, Ce Domnul lancheiat Cu noi în Preaiubitul Fiu, E tare și pe veac!

2. Iar când ne adunăm ’Naintea Tatălui, În orice timp, în orice loc, E spre plăcerea Lui.

3. Povara celui slab Cu drag noi o purtăm, Și lacrimi de iertareatunci Noi bucuroși vărsăm.

4. Iar când ne despărțim, Din inimă iubim, În duh toți una ne simțim Și către cer grăbim.

Home


Next song