Precum cerbul apa o caută

1. Precum cerbul apa o caută, Șialeargă setos la izvor, Așa eu Te caut cunsetare Pe Tine, Divin Salvator. Căci unde în lume e bine Ca eu să mă pot odihni? Isuse, nicicând fără Tine Nu pot fericire găsi!

Refr.
Precum cerbul apa o caută, Șialeargă setos la izvor; Așa eu Te caut cunsetare Pe Tine, Divin Salvator!

2. Când sunt doar cu Tine, Isuse, Dispare durerea ceo am, În schimb bucurii am nespuse, Scutit eu mă simt de dușman; Cum pot ca să tac eu vreodată Când am un așa Salvator Trimis de cerescul meu Tată Ca singurul Mântuitor!?

3. Acel ce cu Domnul trăiește Se simte voios nencetat, Acel ce pe Domnul servește Cu slavă mereu embrăcat, Căci lui de nimic nu îi pasă, Doar este Isus viața sa Iar Domnul pe el nu îl lasă Șin slavă îl vancorona!

Home


Next song