Tinere, păcatul tare tea stricat

1. Tinere, păcatul tare tea stricat, Ieși acum din noaptea Ce teampresurat; Lasă, lasă grabnic Cuibul de păcat, Iatăaici un loc frumos Și luminat!

Refr.
Vezi, Isus te caută, nu Îl refuza, DăI degrabă viața ta, nuntârzia, Tinere, urmează pe Isus Hristos, Viitorul tău atunci va fi frumos!

2. Pentru ce iubești Plăcerile ce trec? Lasă locul unde Cei stricați petrec! Cel rău te cuprinde Și te vrea legat Dar va râdeodată Că tea înșelat!

3. Vezi cum pentru tine Mama plângeacum, Frații tăi te roagă Să tentorci din drum; De cei răi te lasă, Nu mai amâna, Mântuieți degrabă tinerețea ta!

Home


Next song