Privegheați și vă rugați întruna

1. Privegheați și vă rugați întruna, Domnul vine în curând! Vor păși atunci cu El în slavă Cei ceașteaptăn rugă stând.

Refr.
Să te rogi fărăncetare Așteptând pe Domnul tău, În curând El vinen slavă Să ne ia la tronul Său!

2. Privegheați și vă rugați întruna, Că cel rău e neadormit, Îmbrăcați în haină a dreptății Cen Isus am dobândit.

3. Privegheați și vă rugați întruna, De păcat să vă feriți, Văntăriți cua Duhului putere Și la luptă iar porniți!

4. Privegheați și vă rugați întruna, Domnul vă va da răspuns, Ca în harul Lui mereu să creșteți Până veți ajunge sus!

Home


Next song