Astăzi fraților să mergem

1. Astăzi fraților să mergem Într-un suflet, într-un gând Să-nălțăm o rugăciune Lui Isus, îngenunchind, Să-I cântăm un imn de slavă Căci ne e Mântuitor Și pe inimile noastre Toarnă foc izbăvitor.

2. Râvna și credința noastră Lui Isus le-am închinat, În oștirea Sa divină Credincioși ne-am
înrolat; I-am promis în veci credință Și în slujba Lui ne-am pus; De vom șovăi vreodată, Să ne sprijini Tu, Isus!

3. Să-L iubim și noi pe Domnul După cum El ne-a iubit, Ca apostolii, odată, Să-L urmăm necontenit. Să iubim chiar pân’ la jertfă, Fără al răsplății gând Ca Isus Mântuitorul Când murea pe cruce blând.

Home


Next song