Imnuri de slavă Spre Domnul

1. Imnuri de slavă Spre Domnul din ceruri Frați și surori, astăzi să înălțăm, /: Inima și viața noastră întreagă Cu bucurie să I lenchinăm. :/

2. Căci din păcate Nea scos Salvatorul, Nea dat iertare și pace din plin. /: El peste noi ne-ncetat Își revarsă MareaI iubire și harul divin. :/

3. El e cu noi, zilnic ne ocrotește. Mâna Lui sfântă ne poartă mereu. /: Prin Duhul Său El ne călăuzește Până ajunge-vom la tronul Său. :/

4. Imnuri de slavă spre Domnul din ceruri Frați și surori, astăzi să înălțăm, /: Inima și viața noastră întreagă Cu bucurie să I lenchinăm. :/

Home Next song