Un Nume-mi place să ascult

1. Un Numemi place să ascult, De El aș vrea să cânt, Ca Numele Isus Hristos Nui altul pe pământ.

Refr. Îl iubesc pe Isus, Îl iubesc pe Isus, Îl iubesc pe Isus Că-ntâi El m-a iubit.

2. Îmi spune Numele iubit Deun Miel dumnezeiesc Cen locul meu a fost jertfit Can veci eu să trăiesc.

3. Îmi spune ce îmi dă Hristos În fiecare zi, Deși e drumu-ntunecos, Cu El va străluci.

4. Îmi spune că iubirea Lui Majutăn întristări, Și că puterea Domnului Mă scapă de dureri.

Home Next song