Lăudăm mărirea lui Isus

1. Lăudăm mărirea lui Isus, A Salvatorului, Cu laudă săL încununăm Pe Domnul cerului!

Refr. Înainte, înainte, săL lăudăm Pe Domnul sfânt al cerului! Înainte, înainte, săL lăudăm Pe Domnul sfânt!

2. Popoare, neamuri de sub cer, Veniți ’naintea Lui, Cu bucurie vănchinați Mântuitorului!

3. Lăudați cu toți pe Dumnezeu Și biruința Lui, Lăudați voi cei răscumpărați Pe Domnul cerului!

4. O, deaș putea să stau mereu În Casa Domnului SăL pot glorifica și eu Pe Domnul cerului!

Home Next song