O laudă mai înfocată

1. O laudă mai înfocată Aprinden mine, Doamne, iar, Și prin trăirea mea curată Să Te înalț mai sus, mai clar.

Refr.
Lăudat, lăudat, Fie Numele Tău lăudat; Domnul meu minunat, Fii în veci, fii în veci lăudat!

2. Nimic din lumea pământească Nu-mi poate pune stăvilar, Ca printro viață mai cerească Să Te înalț mai sus, mai clar.

3. Mai hotărât pea crucii cale Vreau să pășesc oricând prin har; Ca și pe munte, și în vale, Să Te înalț mai sus, mai clar.

4. Cu jarul dragostei din Tine Sămi umplial inimii altar, Și prin cântări de viață pline Să Te înalț mai sus, mai clar.

5. Fii binecuvântat, Părinte, Ocean de har cu nehotar! Vreau co trăire mai fierbinte Să Te înalț mai sus, mai clar.

Home


Next song