Imnuri de slavă

1.Imnuri de slavă, Spre Domnul din ceruri, Fraţi şi surori, astăzi să-I înălţăm: |: Sufletul şi viaţa noastră întreagă, Cu bucurie să I le-nchinăm :|

2.Căci din păcate ne-a scos Salvatorul, Ne-a dat iertare şi pace din plin |: Asupra noastră revarsă iubirea, Mântuitorul măret şi divin :|

3.El e cu noi, zilnic ne ocroteşte, Mâna Lui sfântă ne poartă mereu, |: Prin Duhul Său, El ne călăuzeşte, Până ajunge-vom la tronul Său :|

Home Next song