A világnak Krisztus kell

A világnak Krisztus kell. A világnak Krisztus kell. A világnak kellesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Emlékezz, emlékezz, te Krisztushoz tartozol.

Home Next song