Temették ólom-csüggedésbe

1. Temették ólom-csüggedésbe, hitetlenség gyolcsába rakva a félelem sivatagába Harmadnapon feltámadott!

2. Temették tornyos templomokba, szertartások gyolcsai közé, imákból készült szemfedője. Harmadnapon feltámadott!

Feltámadott! A sírban nem maradhatott, új életet hozott, feltámadott.

3. Temették ideológiákba, tagadás útszéli árkába, tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott!

4. Temették gyilkos hitvitákba, szent háborúk szennyes vizébe, sötét élet-cáfolatokba. Harmadnapon feltámadott!

Harmadnapon feltámadott! Halleluja! Nincs már a sírba, velünk van újra. Az élet szent Ura, új életet hozott, sírban nem maradhatott, üdvöt hozott, feltámadott!

5. És még is temetgetik ma is, de Isten él Nem rejti el se föld, már se ég, szív bűne, vagy ész érve, semmi, mert Ő MAGA AZ ÉLET!

Jézus Krisztus él – most is él, Úr mindenen, mert Ő eltemethetetlen üdvöt hozott, feltámadott!

És még is temetgetik ma is, de Isten él Nem rejti el se föld, már se ég, szív bűne, vagy ész érve, semmi, mert Ő MAGA AZ ÉLET!

Jézus Krisztus él – most is él, Ő él! az eltemethetetlen, Ő él! Az elföldelhetetlen feltámadt és él!

Home Next song