Föl testvérek, jertek

1. Föl testvérek, jertek, Föl a szent munkára! Itt a szeretet országa. Ím a Mester itt van, Szeretni tanuljunk, Gyakoroljuk abban magunk. Ó, menjünk! Mesterünk Kövessük mindenben, Igaz szeretetben.

2. Megbocsátni vétket, És azt elfelejtni, Nem tudta úgy azt más senki, Mint az Üdvözítő, Magát odaadta Ellenségiért halálra. Vétköket, Ó, nagy kegy, Örökre elvetted, Egész eltemetted!

3. Lelkünk ellensége, Hogyha szívetekbe Kelt gyanút, haraggal egybe, Meg ne tűrjétek azt; S addig ne várjatok, Hogy a nap lemenjen rajtok. Rontsuk hát, Igáját, Az ellenkezésnek, Melyek botrányt szülnek.

4. Saját igazságod Ne tartsd folyton jónak, Add alá a másokénak, Mert a hű szeretet Elfedi a vétket. Mérték nélkül ád türelmet. Ó, szeress! Ó, szeress! Hű szeretetedet Naponként élesszed!

5. Abba! kedves Atya; Fiú és Szentlélek, A bűneinktől mentsél meg! Látszat és hamisság, Gőg és önszeretet, Halva légyen minden vétek! Szégyenül Ellenünk, Téged, ha ismerünk, Tisztelünk s szeretünk.

Home Next song