Szelídség győz

1. Szelídség győz!
S örökli már itt lent
E széles föld terét.
Győztes csak az, indulattól ment,
S követi mesterét!
Viszálynak, harcnak híve
Csak csúfos kárt arat:
Ám nemes lélek éke
A szelídség marad.

2. Szelídség győz!
Megnyer sok ellenfélt
Önzetlen, jó szívvel.
Lecsendesít haragot, szenvedélyt
A béketűréssel.
A testvér-gyűlöletből
Gyilkos harag fakad,
De a hívő jellemből
A szelídség árad!

3. Szelídség győz!
Ebből merítsetek
Erőt e léten át!
Mesterünkhöz hasonlók legyetek,
Ő mutat jó példát!
A jóknak, gonoszoknak
Kegyet ad egyaránt,
S a megtérő latornak
Szelíden megbocsát.

4. Szelídség győz!
A lelki közösség
Szilárd alapja ez.
Felépül rá a szeretetegység
S vezet békességhez.
Hol ezt a példát élik,
Ott nincs gyűlölködés,
S uralkodik mindvégig
A testvéri érzés.

Home


Next song