Az Úristen Ádám atyánknak

1. Az Úristen Ádám atyánknak, Kegyes vigasztalásnak: Megígérte jövetelét a Messiásnak.

2. És az álnok kígyónak mondta A szép paradicsomba: Megtöri majd kevély fejed az asszony magva.

3. Megmondotta Bálám próféta: Csillag kél e világra A Jákobnak nemzetéből, világ javára.

4. Zsoltárokban szent Dávid ajka Ekképp szólott biztatva: Trónján majdan uralkodik királyi magva.

5. Ézsaiás így jövendöle: Íme, Jesse gyökere Vesszőt terem új virágnak nevelésére.

6. A vesszőnek drága virága, Népek világossága, Dávid magva: Megváltóul jött e világra.

7. Ám arról is megemlékezünk, Bízó szívvel készülünk: Eljön újra világ végén, s megítéltetünk.

8. Kérjük azért mindnyájunk Urát, Lelkünk kegyes Bíráját, Állítsa majd jobbja felől hívei nyáját.

Home Next song