Éltünk zajló nagy tengerén

1. Éltünk zajló nagy tengerén Küzdünk az örvények mélyén, Vad hullám csapdos szüntelen: Jaj, elfog gyötrő félelem - Küzdésben telt el oly sok év - Vaj' hol vár csendes, biztos rév?

2. Azt kérdem gyenge sóhajjal: Ki küzd meg értem a bajjal? Ó, ki nyújt nékem új reményt? Éj sötétjében ki gyújt fényt? Ha süllyedek, ki emel fel, S a vihart ki állítja el?

3. A habok ha tajtékzanak És már-már elborítanak, Te bizton jársz a tengeren, Én Krisztusom, én Mesterem! Meghallod segélykérésem, S visszaadod reménységem.

4. Bősz hullám csaphat és vághat, Ha velem vagy, mit-sem árthat. Mint Isten-ember parancsolsz, És elég, ha csak egyet szólsz: Vad vihar tüstént elcsitul, Tajtékzó hullám elsimul.

5. Minden baj közt te vagy vélem, Jársz velem a nagy veszélyben. Sok szenvedésem csillapítsd, Kishitű szívem bátorítsd! Hadd fogjam meg mentő kezed: Ez áld, véd és üdvre vezet!

Home Next song