Tied vagyok! - Megváltottál engem

1. Tied vagyok! - Megváltottál engem Kárhozatnak kínjától. Halálodba alámerítkeztem, S fölmentettél a vádtól. Ó, mily csodás végtelen irgalmad, Hogy kezedre nevemet fölírtad: Tőled el nem választhat Sem halál, sem kárhozat.

2. Tied vagyok! - Nem űztél el engem, Habár oly bűnös vagyok. Ellened én súlyosan vétkeztem, Hálátlanságim nagyok. Atyailag karodon hordoztál, Kétségim közt hitet csak Te adtál; S tengernyi sok vétkemet Mind hátad mögé veted.

3. Tied vagyok! - Jézus, tarts meg engem, Gyakran elfog kísértés! Hányszor támad kishitűség bennem, S ezért gyötör szenvedés. Tarts erősen, hogy szent neved féljem. Akaratod segítsd fölismernem; Add, hogy sírig hű legyek, S egykor eléd léphessek!

Home Next song