Ég felé vezet utunk

1. Ég felé vezet utunk, Át e földi pusztaságon: Míg hazánkba nem jutunk, Nincs nyugalmunk e világon. Földi életünk után Vár reánk a Kánaán.

2. Ég felé tekints, lelkem, Mert hiszen te égi lény vagy! Majd odatér győztesen, Földiekkel aki felhagy. Lélek, mely jött Istentől, Újra fölszáll e földről.

3. Ég felé hív Istenem Az ő drága szent szavában. Ott jelölte meg helyem, Mindörökre országában. Hogyha erre gondolok, Bensőmben fölbuzdulok.

4. Ég felé nyit majd utat A halál, ha eljön értem, Zengek akkor háladalt. Célomat hogy már elértem; Addig is, ó, Jézusom, Légy vezérem utamon!

Home Next song