Igaz keresztyén, hős vitéz

1. Igaz keresztyén, hős vitéz, Önmagát megtagadja; Meggyőzi e világot és Sátán művét szétrontja. Belsőleg küzd, Külsőleg küzd. A bűn, világ, pokollal És győz diadalommal!

2. Ó mint gyötörtem én magam És ez mind oly hiába, Míg megtaláltam biztosan Üdvöm Isten Fiába'. Ó mily erő, Amellyel Ő Eget s földet teremtett És engemet megmentett!

3. Hiú dolgok után mentem, Tettem e világ szerint, Krisztus útját nem kedveltem, Szent szavát, mely jóra int! Ámde mostan Mind másként van, A bűnnel harcban állok És győzelemre várok!

4. Előttem áll a jutalom, Csak küzdjek hősiséggel; S meggyőzi ellenem karom Isten segítségével. Bátran tehát A gáton át! A koronát már látom; Azért én győzni vágyom!

Home Next song