Add, hogy szómat megfontoljam

1. Add, hogy szómat megfontoljam, Míg ki nem mondottam azt; Add, Uram, hogy én megszokjam Szólni mindig csak igazt. Mert tudom, hogy minden szómért Kérdőre vonsz engemet; Aki ebben ellened vét, Komolyan megbünteted.

2. Isten, légy irgalmas nékem, Kit saját szám elítél. Mily sokszor gonosz beszédem És a szív haragra kél. Méltó volnék haragodra, De Te szólsz kegyelmesen. Jézus drága vére mondja: Megbocsátasz énnekem.

3. A kegyelmed intésével Tartsad zablán a nyelvem, Mert elmém könnyűségével Újból csak vétkezhetem. Add, hogy szavam ízes legyen Mintegy sóval sózatott És azt mindig félre tegyem, Amit nem Lelked adott.

Home Next song