Ó boldog az a lélek

1. Ó boldog az a lélek, Ki abban lel gyönyört, Hogy hűen Istenének Szolgál minden fölött; Ki engedelmes gyermek, Parancsait teszi; Csak jót szeret s a vétket Szívéből megveti.

2. Emeld a pillantásod Az Úr Jézusra fel; Ó tedd ezt és meglátod, Nem vet Ő téged el. Nem int keményen téged, Ha szívesen teszed, Amit parancsol neked És azt meg nem veted!

3. A Jézus keblén édes Könnyeket sírhatunk, Fájdalmainkban részt-vesz S elmúlik bánatunk. Ha elzokogod Néki Életed terheit, Ő nemcsak hogy meghallgat, Hanem meg is segít.

4. Gyönyörben él majd szíved, A lábad fényben jár, Ha Ő lészen tenéked A nap és fénysugár. Őtőle jő az áldás, Lelke Hozzá vezet; Nyugodjék meg hát rajta Folyton tekinteted.

Home Next song