Istentől jött szózat

1. Istentől jött szózat, Békét osztó hangzat: Evangéliom! Öröm gazdag tára, Lelki vigasz háza, Égi hatalom! Hitadó mézédes szó, Isten adta jó hír nékünk: Benne üdvöt leltünk.

2. Mit próféták szóltak, És egykor megírtak, Végbementek már. Áldozat-jelképek, - Sötét éjben fények - Véget értek már. Tervei És szándéki Jézus által teljesedtek: Hála szent nevének!

3. Teljesítve minden, Nékünk nyújtva ingyen Gazdag kegyelem! Jézus meghalt értünk, Elvette sok vétkünk: Itt a győzelem! Jézus fenn a mennyekben, Üdvvel vár ő minden hívőt, Bűnből hozzá térőt!

Home Next song