Jézus Krisztusban van hitem

1. Jézus Krisztusban van hitem Meghalva e világnak; Megtagadom magam, hiszen Kiválasztott magának. Övé vagyok én teljesen, Övé az összes érzetem, Boldogság Néki élni!

2. Ezt tudnod kell, te árva szív, Mikor könnyed kicsordul, Bátran kiálts te akkor így Magasba, fel a porból: „Jézus Krisztussal meghalok, Vele együtt feltámadok: Hitben, testben, lélekben".

3. Ámen, ím végrehajtatott Rajtam a frigy jelképe, Mert bemeríttetett vagyok. Istennek szent beszéde El nem múlik, meg sem inog, Egészben teljesülni fog; Mindent elvégzett Jézus.

Home Next song