Uram, ki bő kezekkel

1. Uram, ki bő kezekkel És buzgó szeretettel Osztod áldásodat; Előtted hullnak térdre Milliók, Téged kérve, Mert ismerik jóságodat!

2. Ím, lássad itt a néped, Esedezik Előtted, Adjad kegyelmedet! Tekints reánk tetszéssel, Könyörgésünk fogadd el, Hisz megáldottad népedet.

3. Vigasztaló beszéded, A békefrigykötésed Oly áldásos nekünk; Megígérted igédben, Hogy mire szükség lészen, Naponta mindent megnyerünk.

4. Az isteni szeretet Hassa át a lelkünket, Legyünk munkádra kész, Hogy terjedjen országod, Dicső uralkodásod Érezze szív, fül, szem s az ész.

Home Next song