Fel Siont építeni

1. Fel Siont építeni, Az Úr fog segíteni, Csak bízzunk Benne jól. Kell, hogy az Úr nagy legyen, Szent igéje terjedjen, Míg minden ember meghajol.

2. Ti már boldogok vagytok, Mert az Úrban vigadtok És elnézitek-é, Hogy annyi nép vigadva, Sátántól elragadva, Rohan a kárhozat felé?

3. Mily sok mill'jó ember él E földnek minden részén A bűniga alatt! El kell ezeket hozni Sionba és gondozni, Hogy nyugalmat találjanak.

4. Íme a sok pogányok Mily nagy lelki hiányok Alatt szenvednek még! Nélkülözniök kellett Eddig a nagy kegyelmet, Amit mi Jézusban nyerénk.

5. Azért mentsétek őket, Küldjetek térítőket Hozzájuk s Bibliát! Buzduljunk a munkára, Ím, itt az Úr oltára, Hozza ki-ki áldozatát.

Home Next song