Az Úrnak hálát zengjünk

1. Az Úrnak hálát zengjünk Ez új nap hajnalán, Mert oltalma volt vélünk Az éjnek folyamán.

2. Ő mint hűséges pásztor, Nem szunnyad éjszakán. Megóvja népét kártól, S őrködik nyugalmán.

3. Felfrissítette testünk. Megáldott erővel, És elhalmozta lelkünk Kegyelmességével.

4. Hát zengjen zsoltár-ének És buzgó háladal Az Úrnak, jótevőnknek, Ki eltölt javakkal!

Home Next song