Mennynek, földnek Teremtője

1. Mennynek, földnek Teremtője, Atya, Fiú, Szentlélek, Éjnek, nappalnak szerzője, Áldnak égi seregek, Erős karod tart mindent Fönt a mennyben és itt lent.

2. Szívünk húrján hála zendül, Magasztalunk, jó Atyánk, Hogy ez éjszakán keresztül Gondot viseltél reánk. Bár a Sátán kísértett, De jóságod megvédett.

3. Űzd el bűnöm sötétségét. Mint ahogy ez éjszakát, Hadd láthassam új nap fényét, Melyet Jézus arca ád! Benne van a bizalmam, Árnyékában oltalmam.

4. Add, hogy ez új nap keltével Lélekben is ébredjek, S egykor pályám végeztével Véled együtt élhessek! Ha megáldod nappalom, Édes lesz a nyugalom.

Home Next song