Krisztus az én életem

1. Krisztus az én életem S halálom nyereség, Tiéd vagyok örömben, Megyek, Uram, feléd.

2. Krisztushoz fel a mennybe Oly szívesen futok, Ó, mily jó üdvöt nyerve, Vele maradni ott.

3. Ha erőim megszűnnek És szó az ajkamon, Ha szemeim megtörnek, Vegyed a sóhajom!

4. Ha gondolatom végre, Miként a mécsvilág, Melyből olaj kiégett, Nem szállonghat tovább;

5. Hagyj elszunnyadnom csendben Akaratod szerint És ébredni Nevedben, Ha majd az óra int.

6. Engedj Terajtad csüngnöm, Mint gyermek csüng anyján, Hogy itt is még e földön Az üdv boruljon rám.

7. Ott majd az égi trónnál Dicsőít énekem, Ó mily nagy boldogság vár Reám a mennyben fenn!

Home Next song