Eljön az Úr nemsokára

1. Eljön az Úr nemsokára, Szól az angyal harsonája: /: Az elhunytak fölkelnek. :/ A végítélet nagy napján Jézus mint Biró ül trónján, /: És a népek rettegnek. :/

2. Ádám minden nemzedéke Összegyűl a trón elébe /: Számot adni éltéről. :/ Ott majd minden kiviláglik, Jó és gonosz széjjelválik, /: S minden tettre fény derül. :/

3. Titkos bűnök, gonosz dolgok, Lelki sebek, vétek-foltok, /: Kéz, mely soha nem tett jót, :/ Mindig bűnre vágyó szemek, Szitkos szájak, álnok szívek /: Mind napfényre jönnek ott. :/

4. A megtértek, újjászültek. Istenfélő, jámbor lelkek, /: Kéz, mely fösvény sosem volt; :/ Szemek, melyek égre néztek, Áldást mondó szájak, szívek /: Mind napfényre jönnek ott. :/

5. Ki az Úrnak élt itt híven, S szolgált néki méltóképpen. /: Az ne féljen e naptól! :/ Boldog, kinek minden vétke Krisztus által eltörölve; /: Mentes lesz a vád alól! :/

6. Drága Jézus, oldd el, kérlek, Szívemet a földtől végleg, /: Hogy így szálljon tefeléd! :/ Akkor jöhetsz bármely percben, Lelkem - bízva kegyelmedben /: - Boldog arccal lép eléd. :/

Home Next song