Jézus a bűnösöket

1. Jézus a bűnösöket Elfogadja; hirdessétek A szegény tévelygőknek, Kik a jó útról letértek; Jézus megment s üdvöt ad, Bűnösöket elfogad.

2. Nem érdemlünk kegyelmet, Mégis az Ő szent szavában Vigaszt nyújt a lelkeknek; Ó, az Ő nagy irgalmában Nékünk örök éltet ad, Bűnösöket elfogad.

3. Hogyha egy juh elveszett, Megkeresi hű őrzője; Jézus minket nem feled, Ő tévelygők keresője, Ki a jó útra mutat: Bűnösöket elfogad.

4. Mindnyájan hát jöjjetek, Ti kesergő, bűnös lelkek, Nyugtot lel majd szívetek, Isten gyermeki lehettek. Drága minden pillanat, Jöjjetek, Ő elfogad!

Home Next song