Mért tántorogtok megcsalt lelkek

1. Mért tántorogtok megcsalt lelkek Még mindig kétfelé, miért? Nehéz választani azt nektek, Amit az Úr ajánl, ígér? Nyissátok fel szemeitek /: S a keskeny útra lépjetek! :/

2. Gondoljátok meg, nem e világ Hiú pompája, fénye ez, Amelyet Isten jutalmul ád Annak, ki végig győztes lesz; De önmagát adja az Úr /: S magával,mindent birtokul. :/

3. Nincs becse félig megtért lénynek, Megosztott szív nem nyer díjat! Jézusnak kell átadni élted, Különben szörnyű kínodat Magad szerzed meg végre majd /: Tétovázás pokolba hajt. :/

4. De aki imában örökre E földiektől búcsút vesz; És a hiúságoktól mentve Megváltójának élni kezd; Az megtalálja a javát, /: Mennyekbe' fent a koronát. :/

Home Next song