E földnek minden kincse, fénye

1. E földnek minden kincse, fénye Nem más mint talmi csillogás. Csak ódon ház a szerencséje, Mit összedönt egy szélfúvás. Sok itt a gond és szenvedés, /: De igaz béke oly kevés. :/

2. Ez élet csak hasztalan küzdés, Egy soha meg nem vívott harc, Fáradtság, gyötrő gond és tűrés, Csak fájdalom, mely sírig tart; Lét, mely nyugtot nem ád nekünk, /: Mindennap retteg életünk. :/

3. Nem földi trón, nem kincs és pompa, Mit Isten majd jutalmul ád. Ki harcát híven megharcolta, És megtagadta önmagát, Az Úr lesz része örökké, /: S nem kíván semmi mást többé. :/

4. Két úrnak nem lehet szolgálni, A mennybe csak egy út vezet. Ki Isten útján akar járni, A Mammont az gyűlölje meg! A tétovázás: kárhozat, /: Megosztott szív sok kint arat. :/

5. De aki megvet hiúságot, És itt mindent kárnak ítél, Múlónak tartván e világot, Csak egyedül az Úrnak él, Az megtalálja életét, /: A mennyben örök lakhelyét. :/

Home Next song