Lelke a hit és erőnek

1. Lelke a hit és erőnek, Intelemnek szelleme, Fény adója szív, s elmének Égi gyümölcs termője. Jöjj! Te, ki szent férfiaknál, Próféták s királyoknál, A hívek s apostoloknál, Hűséges tanú voltál!

2. Adományiddal ruházd fel, Gyenge, kicsi gyermekid, Hogy bírjanak hiterővel, S tegyék házad ügyeit. E világot kincseivel, S a mi jó e földön van Megvessék, de mindenükkel Küzdjenek a szent harcban.

3. Ábrahám erős bizalmát És reményét add nekünk, Hogy az akadályokon át Győzelemmel mehessünk; Hogy ne csupán az üdvfrigyben Higgyünk reményteljesen, De áldozzuk fel az Úrnak Legszebb időnk szívesen.

4. Áldj József tisztaságával, Ha a világ ránk veti Rút hálóját s álnoksággal Tőrbe akar ejteni. Ó, taníts meg elkerülni E Pótifárt szüntelen. Gyűlöletét békén tűrni S hű maradni Istenben!

5. Mint Mózes, oly buzgón esdjünk Irgalomért Te feléd. Hogyha gonosz vétségekkel Bűnre bűnt halmoz a nép. Ne engedd, hogy hideg szívvel Romlottak közé lépjünk, Hanem érettük Mózessel Bánkódva esedezzünk.

6. Adjad Dávid bátorságát, Hogy küzdjünk az ellennel Szenvedésben bizalommal Istenünkre nézzünk fel, Add szeressük ellenségünk. S a baráthoz hűk legyünk. Ehhez adj új szívet nekünk, Hogy dicsérjük Istenünk!

7. Illés szent szigorát adjad, Ha korunk bálványinak Oltárokat s templomokat, Mit tévelygők alkotnak, Mi térdet soha ne hajtsunk Előttük még színből sem Hanem Tégedet megvalljunk Egyedül mi Istenünk!

8. Ó, adjad az Apostolok Hajlíthatlan erejét, Hogy bár érjen gúny s gyalázat, Hirdessük Krisztus nevét. Hogy vallhassuk igazságod, Mely víggá, szabaddá tett. És mi el ne tántorodjunk, Erre segíts bennünket!

9. Add, mint István békén éljünk E világ bajaiban. Ha sorsunk mit adtál nékünk Nehéz harcba visz majdan. A világ bűnös zajában Add a hitnek vígságát, Hogy meglássuk mennyországban Jézus fényét s nagyságát.

10. Lelke a hit és erőnek Intelemnek szelleme, Fényadója. szív, s elmének, Égi gyümölcs termője. Ki egykor szent, férfiaknak Hatalmat s erőt adtál. Próféták s apostoloknak, Légy nyilván mindnyájunknál!

Home Next song