Te ki trónolsz fönn az égben

1. Te ki trónolsz fönn az égben, És itt vagy híveid körében, Jó Atyánk, kegyes Pásztorunk, Hála ének zengjen néked, Hogy adtad nékünk ezt a Béthelt, Hol legyen lelki otthonunk! Itt téged meglelünk, S mint égi vendégünk Kegyet osztogatsz. Halld meg imánk, Ó, jó Atyánk, S e helyen áldást adj reánk!

2. Tedd e házat hajlékoddá, És szenteld fel kegytrónusoddá Szentlelked égi tüzével! Légyen áldott a tanítás S az elhangzó üdvös buzdítás, Ne légyen termés szűkével. E hívő közösség, Mint kőszirt-erősség, Szilárd légyen; Mind hitében, Mind tettében Megvalljon téged egységben!

3. Áldj meg, ó, nagy Isten, minket, Hadd lássuk meg itt Üdvszerzőnket, Ki gyertyatartók között jár! Lelked bőven kiáradjon, Hogy minden szív most meginduljon És minden ajk ezt zengje már: Feltárult szavadra Az égnek kapuja S a mennyország; Az Úr itt van. Most nagy vígan Mind mondjunk hálát boldogan!

Home Next song